motoFirma 
menu Przeznaczenie systemu
menu SQL Server
menu Wymagania sprzętowe
menu Funkcjonalno¶ć
menu Wydajno¶ć i integracja
menu Przykładowe ekrany

Przykładowe ekrany


Magazyn - główne okno
Katalog strukturalny
Transakcja - paragon
Prognozowanie zapasu magazynowego
Parametry analizy magazynowej
Tworzenie zamówienia do dostawcy
Parametry analizy obrotu
Wykres słupkowy
Wykres kołowy