motoFirma 
menu Przeznaczenie systemu
menu SQL Server
menu Wymagania sprzętowe
menu Funkcjonalność
menu Wydajność i integracja
menu Przykładowe ekrany

Wydajność

Przy budowie systemu położono szczególny nacisk na ergonomię i wydajność pracy. Pomimo pracy w okienkach Windows, wszystkie funkcje dostępne są także z klawiatury a okna edycyjne pozwalają na płynne przechodzenie pomiędzy polami formularzy za pomocą klawiszy strzałek oraz klawisza Enter. Nie ma zatem konieczności pracy tylko za pomocą myszki a edycja danych jest bardziej precyzyjna i szybka. Interfejs okienkowy Windows pozwala na wyświetlanie w oknach programu dużej liczby elementów, łącznie z fotografiami oraz szybkie przełączanie się pomiędzy oknami programu a nawet równoczesną pracę kilku instancji programu na jednym stanowisku, pozwalając tym samym na równoległą obsługę kilku różnych zadań biznesowych.

Integracja

Systemy motoFirma i motoShop są ze sobą zintegrowane. Całość zarządzania sprzedażą internetową odbywa się za pomocą programu motoFirma i do obsługi nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie. Także wszystkie funkcje administracyjne bazy danych zostały wbudowane w program a archiwizacja i indeksowanie danych odbywa się bez konieczności przerw w pracy systemu.