motoMag

SYSTEM LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ DLA PROGRAMU MOTOFIRMA


Informacje ogólne


Logistyka magazynowa służy do rejestracji ruchu magazynowego towarów, kontroli wydań, przyjęć i przesunięć oraz sprawdzania zapasu magazynowego w gniazdach. Każdy egzemplarz tego samego towaru może być położony w oddzielnym gnieździe magazynowym. Program pamięta położenie każdego egzemplarza towaru z osobna. Gniazda zdefiniowane w kartotekach magazynowych programu motoFirma traktowane są przez logistykę tylko jako gniazda domyślne. Magazynier może nie stosować się do tych definicji, kładąc poszczególne towary w dowolnych gniazdach posiadających wolne miejsce.

Kartoteka magazynowa towaru może posiadać zdefiniowanych więcej niż jeden kod kreskowy (EAN). Każdy kod kreskowy posiada definicję ilości przypadającej na pojedyncze opakowanie oznakowane tym kodem. Definicja ilości może być większa niż 1. Oznacza to, że skanowanie takiego kodu kreskowego skutkować będzie naliczeniem do operacji magazynowej ilości zawartej w definicji kodu kreskowego.

Magazynier obsługuje nadchodzące dyspozycje, tworząc zadania magazynowe. W przypadku zadań wydania, magazynier może z wybranych dyspozycji utworzyć dodatkowe zadanie pobrania zbiorczego. Dzięki temu może dokonać kompletacji zbiorczej dla wydania, ograniczając tym samym przebytą drogę w magazynie.

Program motoMag optymalizuje trasę magazyniera podczas pobierania towarów dla wydania. Możliwe jest zdefiniowanie kolejności ustawień regałów w czterech różnych topografiach magazynu. W zależności od punktu rozpoczęcia, magazynier może wybrać najbradziej optymalną trasę.

Proces tworzenia i wykonywania zadania jest rejestrowany. Rejestrowane są data i czas każdej operacji, magazynier wykonujący operację oraz kod kreskowy (EAN) użyty do wykonania operacji. Jeśli magazynier nie posłuży się skanowaniem kodu EAN, tylko wpisze ręcznie kod towaru, fakt ten również zostanie zarejestrowany.

Magazynier może przerwać realizowane zadanie magazynowe i powrócić do niego w przyszłości. Może także dołączyć się do zadania magazynowego realizowanego przez innego magazyniera oraz dokończyć niedokończone zadanie utworzone przez innego magazyniera i potem przerwane.

Program motoMag przeznaczony jest na kolektory danych z sytemem Windows.
Wymaga dostępu do serwera logistyki poprzez sieć wi-fi.

Przykładowe ekrany