Cennik

Obowiązuje od 2022-11-01

motoFirma


Program motoFirma jest licencjonowany na stanowisko.
Opłata licencyjna dla pojedynczego stanowiska wynosi 1800 zł + VAT 23%.
Licencja ważna jest bezterminowo i obejmuje bezpłatne aktualizacje programu.

Przy zakupie powyżej 2 stanowisk cena obejmuje:

 • bezpłatną instalację systemu Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition lub w wyższej wersji
 • bezpłatną instalację programu motoFirma na stanowiskach roboczych
 • bezpłatną migrację danych z poprzedniego programu
 • bezpłatne szkolenie praktyczne

Licencjonowanie dotyczy tylko ilości stanowisk z zainstalowanym programem motoFirma. Pojedyncza licencja umożliwia równoczesne uruchomienie kilku instancji programu na pojedynczym stanowisku, nawet jeśli każdy z nich obsługuje różną firmę.

Przy zakupie jednorazowo powyżej 10-ciu licencji udzielamy rabatu w wysokości 10%.

Licencja obejmuje nieodpłatne korzystanie z modułów WebService służących do integracji programu motoFirma z serwerami dostawców (B2B) oraz z modułu Aktualizacja cen, służącego do masowej aktualizacji cen na podstawie ofert: Motoprofil, Elit oraz Motogama.

mSklep


Program mSklepjest licencjonowany na witrynę internetową.
Licencja ważna jest bezterminowo.

Opłata licencyjna dla wersji z wyszukiwarką TecDoc wynosi 8000 zł + VAT 23%.
wersja z wyszukiwarką TecDoc wymaga podpisania umowy z firmą TecAlliance Gmbh oraz wnoszenia opłat licencyjnych za udostępnianie danych

Opłata licencyjna dla wersji bez wyszukiwarki TecDoc wynosi 4600 zł + VAT 23%.

Opłata licencyjna dla obydwu wersji obejmuje:

 • instalację programu mSklep na serwerze zamawiającego
 • konfigurację Internet Information Server
 • wstępną konfigurację programu mSklep
 • szkolenie

W opłaty licencyjne nie jest wliczone opracowanie szaty graficznej, opracowanie treści stałych oraz niestandardowych funkcji wymaganych przez zamawiającego. Zamawiający może zlecić idywidualne opracowanie dowolnemu zewnętrznemu webmasterowi. Webmasterowi przysługują bezpłatne konsultacje związane z realizacją projektu.

Licencja obejmuje obsługę dowolnej liczby klientów mSklep. Nie jest pobierana odpłatność zależna od ilości klientów.

Warunkiem zakupu programu mSklep jest posiadanie licencji na co najmniej jedno stanowisko programu motoFirma.

Opłata licencyjna za moduł stanMotonet wynosi 1800 zł + VAT 23%.
Licencja ważna jest bezterminowo i zawiera przyszłe aktualizacje modułu.

Moduł stanMotonet służy do publikowania na stronach mSklep informacji o dostępności u dostawców.

motoMag


Program logistyki magazynowej motoMag jest licencjonowany na urządzenie..
Opłata licencyjna dla pojedynczego urządzenia przenośnego wynosi 2400 zł + VAT 23%.
Licencja ważna jest bezterminowo i obejmuje instalację programu oraz szkolenie oraz bezpłatne aktualizacje programu.
Opłata nie obejmuje zakupu czytnika.

Do pracy systemu wymagany jest zakup programu serwera logistyki.
Opłata licencyjna serwera logistyki dotyczy jednej bazy danych użytkownika i wynosi 3500 zł + VAT 23%.
Licencja ważna jest bezterminowo i obejmuje bezpłatne aktualizacje programu serwera.

usługa wyszukiwarki TecDoc w programie motoFirma


Opłata licencyjna za użytkowanie danych w wyszukiwarce TecDoc w programie motoFirma wynosi 160 EUR + VAT na rok za stanowisko. Jeśli użytkownik opłaca licencję za korzystanie danych TecDoc w aplikacji mSklep, opłata licencyjna za korzystanie danych TecDoc w programie motoFirma podlega rabatowi w wysokości 50%.

usługa wyszukiwarki TecDoc w programie mSklep


Opłata licencyjna za użytkowanie danych w wyszukiwarce TecDoc w programie mSklep jest zależna od deklarowanych obrotów i jest ustalana indywidualnie przez TecAlliance GmbH.

moduł Server WebService motoFirma


Moduł Server WebService motoFirma jest licencjonowany na bazę danych.

Opłata licencyjna wynosi 4000 zł + VAT.
Licencja ważna jest bezterminowo i zawiera przyszłe aktualizacje.

Moduł Server WebService motoFirma służy do współpracy innych programów magazynowych z bazą programu motoFirma.
Realizuje nestępujące funkcje:

 • sprawdzanie dostępności i ceny wybranych towarów
 • zamawianie wybranych towarów
 • pobieranie dokumentów sprzedaży
 • wyszukiwanie towarów na podstawie numerów odpowiedników i numerów OEM
 • pobieranie oferty
 • pobieranie listy zamienników

moduł Import Polcar


Moduł Import Polcar jest licencjonowany na firmę.

Opłata licencyjna wynosi 1000 zł + VAT.
Licencja ważna jest bezterminowo i zawiera przyszłe aktualizacje.

Moduł Import Polcar służy do pobierania oferty z firmy Polcar oraz aktualizowania cen dla klientów używających programu eCar.
Pobrana oferta może służyć między innymi do zakładania kartotek magazynowych produktów firmy Polcar w bazie programu motoFirma oraz aktualizowania cen.

moduł MotoKlient


Moduł MotoKlient jest licencjonowany na firmę.

Opłata licencyjna wynosi 2800 zł + VAT.
Licencja ważna jest bezterminowo i zawiera przyszłe aktualizacje.

Moduł MotoKlient służy do powiązania strony sklepu w serwisie internetowym profiauto.pl z bazą programu motoFirma.
Moduł przekazuje do serwisu profiauto informację o aktualnej dostępności oraz cenie dedykowanej dla zalogowanego warsztatu ProfiAuto.
Ponadto zapisuje zamówienia złożone w serwisie profiauto do bazy programu motoFirma.

moduł MPsync


Moduł MPsync jest licencjonowany na firmę.

Opłata licencyjna wynosi 3600 zł + VAT.
Licencja ważna jest bezterminowo i zawiera przyszłe aktualizacje.

Moduł MPsync jest bezobsługowym programem realizującym automatyczną synchronizację magazynowej bazy danych programu motoFirma z ofertą firmy Moto-Profil.
Moduł pobiera dane z pliku csv, tworzonego automatycznie poprzez program PB Oferta firmy Moto-Profil.
Obydwa programy pracując w oparciu o Harmonogram Zadań Windows na serwerze, uwalniają użytkownika od konieczności „ręcznej” aktualizacji danych.

Pobierz instrukcję modułu MPsync

moduł motoLink


Moduł motoLink jest licencjonowany na firmę.

Opłata licencyjna wynosi 2000 zł + VAT.
Licencja ważna jest bezterminowo i zawiera przyszłe aktualizacje.

Moduł motoLink jest bezobsługowym programem realizującym automatyczną synchronizację magazynowej bazy danych programu motoFirma z web service innych firm. Program pobiera dane z pliku tekstowego dostarczonego przez dostawcę. Program może pracować w oparciu o Harmonogram Zadań Windows na serwerze. Dzięki temu aktualizacja bazy danych przebiega automatycznie

Pobierz instrukcję modułu motoLink