Pobierz

Najnowsza wersja programu motoFirma

 • motoFirmaSetup.exe - motoFirma - program instalacyjny (7.1 MB)
 • poprawki.txt - opis poprawek

 • Windows Server 2008 oraz Windows Server 2008 R2

  uruchomić Menedżer Serwera (Server Manager)
  kliknąć Dodaj funkcje (Add Features)
  zaznaczyć Środowisko pulpitu (Desktop Experience)

  Windows Server 2012

  uruchomić Menedżer Serwera (Server Manager)
  kliknąć Dodaj Role i Funkcje (Add Roles ad Features)
  wybrać zakładkę Funkcje (Features)
  rozwinąć węzeł Infrastruktura i interfejsy użytkownika (User Interfaces and Infrastructure)
  zaznaczyć Środowisko pulpitu (Desktop Experience)


 • Windows XP Service Pack 3

  Opisaną poniżej instalację składnika wiaaut.dll wykonać tylko w przypadku problemów z wyświetlaniem grafiki w programie motoFirma.
  Pobrać plik wiaaut.zip i zapisać na lokalnym dysku.
  Rozpakować plik wiaaut.zip.
  Plik wiaaut.dll zapisać do katalogu C:\Windows\System32\
  Zarejestrować bibliotekę wiaaut.dll poleceniem regsvr32 C:\Windows\System32\wiaaut.dll

Dodatkowe składniki

 • sqlncli.msi - biblioteka klienta systemu SQL Server, konieczna tylko przed pierwszą instalacją programu motoFirma (3.5 MB) 32 bit
 • sqlncli_x64.msi -  biblioteka klienta systemu SQL Server, konieczna tylko przed pierwszą instalacją programu motoFirma (3.5 MB) 64 bit
 • AccessDatabaseEngine.exe -  biblioteka konieczna do obsługi komunikacji z plikami MS Excel XSLX (30 MB)

Microsoft® SQL Server® 2008 R2 SP2 - Express Edition

 • SQL Server 2008 R2 SP2 Express Edition  - darmowa wersja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition (SQLEXPRADV_x64_ENU.exe  1GB)
  Podczas instalacji należy ustawić Authentication Mode na opcję Mixed Mode oraz nadać hasło dla administratora (login: sa).