Pobierz

Najnowsza wersja programu motoFirma

Dodatkowe składniki

  • sqlncli.msi - biblioteka klienta systemu SQL Server, konieczna tylko przed pierwszą instalacją programu motoFirma (3.5 MB) 32 bit
  • sqlncli_x64.msi -  biblioteka klienta systemu SQL Server, konieczna tylko przed pierwszą instalacją programu motoFirma (3.5 MB) 64 bit
  • AccessDatabaseEngine.exe -  biblioteka konieczna do obsługi komunikacji z plikami MS Excel XSLX (30 MB)

Microsoft® SQL Server® 2008 R2 SP2 - Express Edition

  • SQL Server 2008 R2 SP2 Express Edition  - darmowa wersja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition (~1 GB)
    Podczas instalacji należy ustawić Authentication Mode na opcję Mixed Mode oraz nadać hasło dla administratora (login: sa).